ТОРОВЕ

Продаваме водоразтворими кристални торове с IDHA хелатини микроелементи:

– гарантиран анализ на използваните сурови материали за производство отговарят на най-високите изисквания за такъв продукт в Европейският Съюз

– висока степен и чистота на разтворимост

– специална формула за всяка фаза на растеж

– без запушване на напоителните системи, дължаща се на високата разтворимост

– ефективно оплождане заради балансираният спектър от микроелементи IDHA

– опаковъчни материали с високо качество в по 25кг торби

Характеристика: 

Не съдържа CL- или Na+, което го прави много подходящо за листно хранене и подхранване, при активно отглеждани култури, чувствителни на засоляване и др.

Микроелементите са в хелатна форма, благодарение на това те проявяват устойчивост срещу измиване, което ги прави лесно усвоими от растенията. Усвояват се веднага от растенията и е бързо-действащ тор.